Penningtvätt

Kort sammanfattning om penningtvättslagen

Enligt penningtvättslagen (Lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) är alla finansiella företag skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De nya reglerna innebär till exempel att PayEx är skyldig att identifiera sina kunder på ett tillförlitligt sätt. Bland annat behöver vi veta om kunden själv eller någon släkting till kunden har en hög politisk eller statlig befattning.

PayEx måste även fråga om syftet med den affärsförbindelse som kunden vill upprätta eller den transaktion som kunden vill utföra.

Ovanstående innebär att du som ansöker om lån hos oss kommer att få svara på några extra frågor. Självklart behandlas dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och banksekretessen.

Aktivt arbete mot penningtvätt och terroristfinansiering

Alla finansiella företag i Sverige är enligt lag skyldiga att bedöma risken för att företaget används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

PayEx driver ett aktivt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom att bl a använda oss av kontrollfrågor när du ansöker om lån hos oss.

Vill du veta mer, klicka här