Kontakt

Kontakta oss om du har frågor angående låneansökan, amorteringar, ränta etc.

Telefon:
0498-20 23 30

E-post:
lana@payex.com

Postadress:
PayEx Låna
Team Credit Accounts
621 88 Visby

Öppettider:
Vardagar 09:00 - 17:00 

 

PayEx Sverige AB erbjuder finansiella tjänster med tillstånd av Finansinspektionen.

Om du tycker att PayEx Sverige AB har misskött sig och inte följt relevant lagstiftning i ett enskilt ärende kan du skriva eller ringa till oss och särskilt be att ärendet skall prövas av klagomålsansvarig.

Är du missnöjd med PayEx beslut gällande klagomålet kan du få råd av konsumentvägledaren i din kommun eller av konsumenternas bank- och finansbyrå www.konsumenternas.se

Vill du få tvisten prövad kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden www.arn.se eller till allmän domstol.